Breath pacing device and method for packing the respiratory activity of a subject

Jan Krans (Uitvinder), Bartel van de Sluis (Uitvinder), Juergen Vogt (Uitvinder), R.M. Aarts (Uitvinder), Tim Tijs (Uitvinder), Bernardo A. Mulder (Uitvinder), Paulus Dillen (Uitvinder), G.Z. Angelis (Uitvinder), Roy Raymann (Uitvinder), Petronella Zwartkruis-Pelgrim (Uitvinder), J. Du (Uitvinder), Ype Brada (Uitvinder), Maarten van den Boogaard (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Breath pacing device and method for packing the respiratory activity of a subject'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen