Breakdown in mm-sized discharges : modifying the electric field

A. Sobota, M.F. Gendre, F. Manders, E.M. Veldhuizen, van, M. Haverlag

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Breakdown in mm-sized discharges : modifying the electric field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie