Breakdown and groups

P.L. Davies, U. Gather

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)977-988
TijdschriftThe Annals of Statistics
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit