Break-up of a set of liquid threads under influence of surface tension

A.Y. Gunawan, J. Molenaar, A.A.F. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-49
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit