BRAVO for many-server QED systems with finite buffers

D.J. Daley, J.S.H. Leeuwaarden, van, J. Nazarathy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'BRAVO for many-server QED systems with finite buffers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen