Zijn zemelen een geschikt laxeermiddel bij patiënten met een diverticulosis?

Rob P.A. Janssen, J.W.M. Muris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageBrans: adequate laxative in patients with diverticulosis?
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVademecum Permanente Nascholing Huisartsen
Volume11
Nummer van het tijdschrift52
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit