Branching Brownian motion seen from its tip

E.F. Aidékon, J. Berestycki, E. Brunet, Z. Shi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Branching Brownian motion seen from its tip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie