Branching bisimilarity with explicit divergence

R.J. Glabbeek, van, S.P. Luttik, N. Trcka

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We consider the relational characterisation of branching bisimilarity with explicit divergence. We prove that it is an equivalence and that it coincides with the original definition of branching bisimilarity with explicit divergence in terms of coloured traces. We also establish a correspondence with several variants of an action-based modal logic with until- and divergence modalities.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)371-392
TijdschriftFundamenta Informaticae
Volume93
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Branching bisimilarity with explicit divergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit