Brainstormen voor bruikbare wiskunde (Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2005)

R.H. Bisseling, A. Vardy, M.A. Peletier, N.M.W. Severens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op de studiegroep Wiskunde met de Industrie in 2005 in Amsterdam was de medische wetenschap prominent aanwezig. Het woord ‘industrie’ in de naam van de workshop moet dan ook al sinds vele jaren ruim worden opgevat. De studiegroep is daarmee tevens een test hoe bruikbaar wiskunde eigenlijk is voor de samenleving. Hoe kunnen wiskundige disciplines commercieel worden ingezet, wat hebben we aan de nieuwste ontwikkelingen in de statistiek, wat is de betekenis van de steeds maar groeiende kennis van het modelleren met differentiaalvergelijkingen? Soms valt dit tegen, maar wiskundige common sense geeft de bedrijven ook dikwijls een andere blik op hun probleem. En de wiskundigen kunnen met hun neus bovenop een open-hartoperatie komen te staan.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-51
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit