Brain hexokinase and intramito-chondrial compartments of ATP : fact and artifact

F.D. Laterveer, K. Nicolaij, H. BeltrandelRio, J.E. Wilson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-286
Aantal pagina's2
TijdschriftArchives of biochemistry and biophysics
Volume306
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain hexokinase and intramito-chondrial compartments of ATP : fact and artifact'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit