Boys and their toys : the Fisher Body Craftsman's Guild, 1930-1968, and the making of a male technical domain

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  909 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)60-96
  TijdschriftTechnology and Culture
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit