Bouwproces als leidraad voor integraal ontwerpen

J.P. Odubur, W. Zeiler, E.M.C.J. Quanjel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-28
Aantal pagina's7
TijdschriftTVVL Magazine
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit