Bouwkunde bedenkt boogstal voor varkens

R. Gijsbers, T.C.A. Haas, de, M.G.D.M. Cox

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Samenvatting

  In Midden-Limburg wordt binnenkort de eerste boogstal voor varkens in gebruik genomen. De leerstoel Productontwikkeling van de faculteit Bouwkunde was nauw betrokken bij dit nieuwe onderkomen.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)5-5
  Aantal pagina's1
  TijdschriftCursor
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit