Bouwkosten opnieuw definiëren, voorstel tot aanpassing NEN 2631

E.R. Poortman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In NEN 2631 is het object - het gebouw - niet gedefinieerd. lnrichtingskosten horen er volgens ir. Poortrnan officieel niet in thuis orndat de norm het werkterrein van de bouwkundige bestrijkt. Grondkosten wel, rnaar de norm moet dan wel over onroerend goed handelen en niet over gebouwen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-11
Aantal pagina's3
TijdschriftT¿dschrift voor Bouwkostenkunde & Huisvestingseconomie
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit