Bouwkosten engineering: regeren is vooruitzien!

J. Teunizen

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als grootste bouwkostenadviesbureau van Nederland moet Brink Groep en in het bijzonder de businessunit kosten-kwaliteitadvisering (BU-KK) in staat zijn om antwoord te geven op de meest uiteenlopende kostenvraagstukken in de huisvestingscyclus. Onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten moet worden gevonden in het leveren van innovatieve producten en/of diensten.Eén van de speerpunten van BU-KK is op een rationele manier invulling te geven aan de rol van de bouwkostendeskundige tijdens verschillende fasen in de huisvestingscyclus. De marktontwikkeling om deze deskundigheid vaker in ontwerpteamverband te betrekken, is in dat kader zeer positief te noemen1. Op dit moment wordt er door de bouwkostendeskundige in het ontwerpteam te vaak reactief gestuurd op kosten en kwaliteit. Dit betekent dat kosten worden gekoppeld aan ontvangen documenten van het ontwerpteam of individuele ontwerpers. De bouwkostendeskundige rekent het ontwerp aan het einde van de fase door en geeft vervolgens een positief of negatief advies aan het ontwerpteam of de opdrachtgever omtrent het aanpassen van het ontwerp. Deze werkwijze kan ertoe leiden dat het ontwerpproces vertraagt, het ambitieniveau van de opdrachtgever niet wordt gehaald en er een gespannen werksituatie ontstaat in het ontwerpteam.Brink Groep wil op deze tendensen inspringen door 'bouwkosten engineering' als concept in de markt te gaan zetten. Alvorens daarmee te kunnen starten moeten een aantal doelstellingen, zoals geformuleerd in dit rapport, worden verwezenlijkt. De geformuleerde doelen zijn:"Het bepalen van de formele rol van de bouwkosten engineer door aan te geven welke plaats, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de bouwkosten engineer heeft vanaf de definitiefase tot en met de oplevering/nazorg.""Het bepalen van de informele rol van de bouwkosten engineer door de visie, methoden en technieken en het competentieprofiel van de bouwkosten engineer vast te stellen vanaf de definitiefase tot en met de oplevering/nazorg." "Het opstellen van een marketingplan, waarin onder andere de marktkansen voor BU-KK worden aangegeven met betrekking tot bouwkosten engineering.""Het doen van aanbevelingen op het gebied van werving, selectie en opleiding van de bouwkosten engineer."Aan de eerste twee doelstellingen wordt invulling gegeven door de ontwikkeling van twee 'lege kaarten', namelijk de TBV-kaart en de competentiekaart. Deze kunnen op een strategische manier worden ingezet om inzicht te krijgen in de formele en informele rol van de bouwkosten engineer. De derde en vierde doelstelling worden beantwoord in de twee bijgevoegde rapporten.In het rapport "Bouwkosten engineering. Handleiding bij TBV-kaart en competentiekaart" worden stapsgewijs de TBV-kaart en de competentiekaart ingevuld. Het andere rapport "Bouwkosten engineering. Marketing, werving & selectie en opleiding" gaat onder andere in op de marktkansen van bouwkosten engineering. Daarnaast worden aanbevelingen gegeven op welke wijze potentiële bouwkosten engineers kunnen worden geworven. Ook wordt er aandacht besteed aan de wijze van opleiding van de (toekomstige) bouwkosten engineer. 1De Rijksgebouwendienst heeft bij verschillende projecten (Westraven, Europol, Ministerie van BiZa) diensten ingekocht op het gebied van actieve kostenbegeleiding in het ontwerpteam.
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Hendriks, N.A., Begeleider
  • Wenselaar, W.J.H., Begeleider
  • Schijf, R.S., Promotor
Datum van toekenning1 jan. 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-444-0527-6
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Titels bijlagen: Handleiding bij TBV-kaart en competentiekaart, en: Marketing, werving en selectie en opleiding
Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

Citeer dit