Bouwen op lucht : nieuwe bouwmethode voor het maken van tunnels

H.J. Bossong, C.S. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de laatste decennia is ondergronds bouwen volop in de belangstelling komen te staan, vooral door de toename van het wegverkeer. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan het minimaliseren van de verstoring van het (openbare) leven door grootschalige bouwprojecten. Traditionele bouwmethoden veroorzaken over het algemeen geluidsoverlast en hinderen het verkeer in de omgeving van de bouwplaats. Daarnaast kunnen milieu en nabije bebouwing schade ondervinden van de bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld door bemaling en het heien van damwanden. Voor veel van deze bezwaren zijn oplossingen gevonden. Maar het is niet ondenkbaar dat deze technieken in de toekomst niet meer mogen worden toegepast in een gevoelige omgeving.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)70-73
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume54
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit