Bounds for the ratios of the first three membrane eigenvalues

J.J.A.M. Brands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-268
Aantal pagina's4
TijdschriftArchive for Rational Mechanics and Analysis
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bounds for the ratios of the first three membrane eigenvalues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit