Bounds and limit theorems for a layered queueing model in electric vehicle charging

Angelos Aveklouris (Corresponding author), Maria Vlasiou, Bert Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bounds and limit theorems for a layered queueing model in electric vehicle charging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science