Bounds and approximations for the fixed-cycle traffic-light queue

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

194 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200418
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit