Bounding the first event error probability : a random walk with counting arguments

K.A. Post

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings Second Joint Swedish-Soviet International Workshop on Information Theory (Gränna, Sweden, 1985)
Pagina's195-203
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit