Bounding functions for Markov decision processes in relation to the spectral radius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)461-472
Aantal pagina's11
TijdschriftOperations Research-Verfahren
Volume33
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit