Bounded-rank tensors are defined in bounded degree

J. Draisma, J. Kuttler

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bounded-rank tensors are defined in bounded degree'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde