Boundary treatment for fourth-order staggered mesh discretizations of the incompressible Navier-Stokes equations

B. Sanderse, R.W.C.P. Verstappen, B. Koren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Boundary treatment for fourth-order staggered mesh discretizations of the incompressible Navier-Stokes equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie