Boundary properties of penalty functions for constrained minimization

F.A. Lootsma

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  538 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Frits Philips Inst. Quality Management
  Begeleider(s)/adviseur
  • Benders, J.F., Promotor
  Datum van toekenning15 mei 1970
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit