Boundary effects in microfluidic setups

J.D.R. Harting, C.M. Kunert

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    36 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Boundary effects in microfluidic setups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie