Boundary effects in microfluidic setups

J.D.R. Harting, C.M. Kunert

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  39 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Boundary effects in microfluidic setups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Chemistry

  Physics

  Material Science