Bottom-up grown InSb nanowire quantum devices

S. Gazibegovic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

466 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Kouwenhoven, Leo P., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 mei 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4720-3
StatusGepubliceerd - 10 mei 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit