Bottom-up grown 2D InSb nanostructures

Sasa Gazibegovic (Corresponding author), Ghada Badawy (Corresponding author), Thijs L.J. Buckers, Philipp Leubner, Jie Shen, Folkert K. de Vries, Sebastian Koelling, Leo P. Kouwenhoven, Marcel A. Verheijen, Erik P.A.M. Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bottom-up grown 2D InSb nanostructures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Physics