Bottom-up and top-down assembly of functional nanostructures : scanning probe microscopy as an imaging and patterning tool

D. Wouters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

205 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schubert, Ulrich, Promotor
  • Höppener, Stephanie, Co-Promotor
Datum van toekenning15 jun. 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2627-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit