Both lamin A and lamin C mutations cause lamina instability as well as loss of internal nuclear lamin organization

J.L.V. Broers, H.J.H. Kuijpers, C. Östlund, H.J. Worman, J. Endert, F.C.S. Ramaekers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Both lamin A and lamin C mutations cause lamina instability as well as loss of internal nuclear lamin organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen