Botgroeisimulator : hulpapparatuur voor genezing van botfracturen met behulp van elektrische stimulatie

J.M. Seroo, M. Verduin, A.W.M. Schijvens, J.G.N. Snijder, C.J. Snijders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)222-224
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift : elektrotechniek, elektronica
Volume29
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit