Borescopy in pressurized gas-solid fluidized beds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Borescopy in pressurized gas-solid fluidized beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen