Boosting hole mobility in coherently strained [110]-oriented Ge-Si core-shell nanowires

S. Conesa-Boj, A. Li, S. Koelling, M. Brauns, J. Ridderbos, T.T. Nguyen, M.A. Verheijen, P.M. Koenraad, F.A. Zwanenburg, E.P.A.M. Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Boosting hole mobility in coherently strained [110]-oriented Ge-Si core-shell nanowires'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie