Boosting CO2 hydrogenation via size-dependent metal-support interactions in cobalt-ceria-based catalysts

Alexander Parastaev, Valerii Muravev, E. Huertas Osta, Arno J.F. van Hoof, Tobias Kimpel, Nikolay A. Kosinov, Emiel J.M. Hensen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Boosting CO2 hydrogenation via size-dependent metal-support interactions in cobalt-ceria-based catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen