Boolean operations on 3D selective Nef complexes : optimized implementation and experiments

P. Hachenberger, L. Kettner

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  19 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Boolean operations on 3D selective Nef complexes : optimized implementation and experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen