Book review: Unsolved problems in number theory

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)299-300
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/9
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit