Book review: 'Transformation of Economy as a Real Process: an insiders' Perspective'

C. Werker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)270-274
TijdschriftJournal of Evolutionary Economics
Volume11
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit