Book review: Topics in the theory of numbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-148
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/8
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit