Book review: Thinking about ordinary differential equations

J.J.A.M. Brands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: Thinking about ordinary differential equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences