Book review: The Queen of Mathematics; A historically motivated guide to number theory

A.G. Asch, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)86-86
Aantal pagina's525
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit