Book review: The mathematical olympiad handbook

J.G.M. Donkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-177
Aantal pagina's229
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit