Book review: Temporal Logic for Real-Time Systems

J.J.M. Hooman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-95
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit