Book review: Teaching and Learning Design and Technology. A Guide to Recent Research and Its Applications

M.J. Vries, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-98
TijdschriftInternational Journal of Technology and Design Education
Volume8
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit