Book review: Stochastic approximation methods for constrained and unconstrained systems

K.M. Hee, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: Stochastic approximation methods for constrained and unconstrained systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Physics