Book review: Spinors in Hilbert space

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)100-101
Aantal pagina's165
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume40
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit