Book review: Spectral methods in infinite-dimensional analysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)178-179
Aantal pagina's572
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume40
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit