Book review: Sets for mathematics

B.P.F. Jacobs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)214-215
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/7
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit