Book review: Semigroups and their subsemigroup lattices

W. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Samenvatting

  Geen samenvatting.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)61-62
  Aantal pagina's378
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume4/17
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit