Book review: Selected papers on discrete mathematics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-90
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/6
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit