Book review: Scientific computing with ordinary differential equations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/6
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit